Účtovné služby, ktoré ponúkame

 • Komplexné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva v súlade s právnou úpravou SR
 • Komplexné ekonomické poradenstvo v oblasti podnikania
 • Spracovanie DPH priznaní a odoslanie na Daňový úrad
 • Spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel
 • Vypracovanie riadnej aj mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a daňoveho priznania
 • Vypracovanie daňových priznaní FO
 • Spracovanie kompletnej mzdovej a personálnej agendy – výkazy, prihlasovanie a odhasovanie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Komplexné vedenie skladovej evidencie
 • Komplexné vedenie knihy jázd
 • Tvorba interných účtovných smerníc
 • Tvorba zmlúv
 • Reporting  podľa Vašich požiadaviek
 • Likvidácia spoločností
 • Zakladanie spoločností, živnosti

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode