Cenník - vedenie účtovníctva - ekonomické služby

 

Pozrite si prehľadný cenník vedenia účtovníctva, účtovných prác a ekonomických služieb. Cenník služieb sa skladá z cenníka pre jednoduché účtovníctvo, ktoré je určené najmä živnostníkom a občianskym združeniam. Cenníka pre podvojné účtovníctvo, ktoré je určené najmä právnickým osobám. Cenníka pre mzdy a personalistiku, daňové priznania a iné služby.

Presná cena bude upresnená na základe individuálneho posúdenia potrieb a rozsahu spolupráce s klientom. Dohodnite si s nami termín stretnutia a zistite, že sme správna spoločnosť pre Vaše potreby.

 
 

Jednoduché účtovníctvo (SZČO, o.z....)

 

Otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie (nový klient):

100,00 €

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok,

záväzkov / položka v daňovej evidencii):

0,80€ položka

min. 40,00 € / mesiac 

Daňové priznanie fyzickej osoby a účtovná závierka:

150,00 – 250,00 €

Priebežná účtovná závierka:                                                                    

od 150,00 €

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz - štandardný platiteľ:     

35,00 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH:                                            

20,00 €

Súhrnný výkaz k DPH:                                                                              

15,00 €

 

 

V cene je zahrnuté:

prvotné spracovanie a zaúčtovanie dokladov, DPH (triedenie, prípravné práce),

spracovanie prehľadu za dané obdobie,

konečné spracovanie účtovných dokladov (zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod.),

Zaradenie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov,

jedna hodina poradenstva mailom/telefonicky,

 

 

 

Podvojné účtovníctvo ( s. r. o., a. s...)

 

Otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie (nový klient):

100,00 €

Účtovná položka (zápis v denníku):

0,90 € položka

min. 50,00 € / mesiac 

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka:

250,00 – 500,00 €

Priebežná účtovná závierka:

od 150,00 €

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz - štandardný platiteľ:

35,00 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH:

20,00 €

Súhrnný výkaz k DPH:

15,00 €

Vypracovanie vnútorných predpisov (interných smerníc):

od 300,00 €

 

 

V cene je zahrnuté:

prvotné spracovanie a zaúčtovanie dokladov, DPH (triedenie, prípravné práce),

spracovanie prehľadu za dané obdobie,

konečné spracovanie účtovných dokladov (zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod.),

Zaradenie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov,

jedna hodina poradenstva mailom/telefonicky,

 

 

Mzdy a personalistika

 

 

Prihláška / Odhláška zamestnávateľa:

10,00 €  / jednorázovo

Prihláška / Odhláška zamestnanca:

10,00 €  / jednorázovo

Spracovanie miezd:

15,00 € / mesiac / zamestnanec

V cene je zahrnuté:

spracovanie miezd, spracovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní, spracovanie mesačných hlásení, komunikácia s poisťovňami, spracovanie potvrdení pre potreby zamestnancov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov:

35,00 €

Ročné hlásenie za zamestnancov:

35,00 €

 

 

Daňové priznania

 

 

Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel:

30,00 €  / každé ďalšie vozidlo + 5,00 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností:

30,00 €

Vypracovanie daňového priznania typ FO A:

35,00 € / zahraničné príjmy + 30,00 €

Vypracovanie daňového priznania typu FO B (kombinované príjmy):

75,00 – 130,00 €

Vypracovanie daňového priznania typu FO B (pri paušálnych výdavkoch):

75,00 – 130,00 €

Vypracovanie daňového priznania typu FO B (pri daňovej evidencie):

dohodou

 

 

Podnikanie

 

 

 

Asistované založenie živnosti:

50,00 €

Kompletné založenie s.r.o.:

350,00 € / vrátane poplatkov

Kompletná likvidácia s.r.o.:

500,00 € / vrátane poplatkov

Zmena údajov v obchodnom registri:

Dohodou

 

 

Ostatné služby

 

 

Ekonomické poradenstvo

40,00 €/ hodina zmluvný klient

60,00 €/ hodina nezmluvný klient

Účtovanie u klienta:

35,00 € / hodina

Kontrola účtovníctva:

dohodou

GDPR smerníce:

200,00 €

Zápisnica z Valného zhromaždenia:

35,00 €

Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom:

35,00 € / hodina

Spracovanie štatistických výkazov:

20,00 € / hodina

Vedenie skladovej evidencie (cena za zápis pohybu na skladovej karte):

0,60 € / pohyb

Kniha jázd:

20,00  € / mesiac / vozidlo

Vystavenie faktúr:

3,00 € / kus

Spracovanie dokladov (uchovávanie pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…):

35,00 € / hodina

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej, zahraničnej pracovnej cesty:

6,00 €

Registrácia daňového subjektu na platiteľa DPH (dobrovoľná, povinná):

200,00 €

 

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode