Elektronické schránky pre podnikateľov

12.07.2016 16:02

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s  verejnou správou elektronicky.

Už od 1.8.2016 dostanú podnikatelia elektronické schránky na komunikáciu so štátom a úradmi. Tie sú povinne podľa zákona o e-Governmente. Štátne inštitúcie tak budú môcť komunikovať so spoločnosťami iba elektronicky. Teda, ak podnikateľ očakáva rozhodnutie, výzvu, oznámenie, alebo inú poštu z niektorých úradov a štátnych inštitúcii, tie mu budú v krátkej budúcnosti zasielané do elektronickej schránky. Zároveň od tohto momentu začnú plynúť všetky prípadné zákonné lehoty.

Pre prihlásenie sa do svojej elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz. Ten však má len málo štatutárov firiem, preto podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, navrhol prechodné obdobie na zriadenie si elektronickej schránky do 1.1.2017.

Od 1.8.2016 sa začnú aktivovať elektronickej schránky pre každú právnickú osobu, ktorá si schránku zatiaľ dobrovoľne neaktivovala. Aktivácia bude ukončená dvoma spôsobmi. Aktivácia bude úspešná buď prvým prihlásením, alebo najneskôr k 1.1.2017. Od tohto dátumu už štát nebude môcť tolerovať to, že nie sú pripravené spoločnosti pristupovať do schránok.

"Štát je tu pre ľudí a musí sa správať proklientsky. Nebolo by dobré, aby pri zavádzaní moderných technológií vznikali stresujúce situácie," skonštatoval Pellegrini. Z tohto dôvodu štát rozhodol vydať usmernenie, ktoré upraví postup aktivácie elektronických schránok.

Povinná aktivácia sa týka právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Netýka sa živnostníkov, fyzických osôb. Elektronický doručený list bude rovnocenný s listom v papierovej podobe.

Do Vašej elektronickej schránky sa dostanete cez portál www.slovensko.sk. Musíte mať elektronický občiansky preukaz s aktívnou Online eID funkciou. Tiež treba mať čítačku kariet a nainštalovaný príslušný softvér.

Ak si poštu podnikateľ neprečíta, tak po uplynutí doby 15 dní sa bude považovať za doručenú. Preto bude treba elektronickú schránku pravidelne sledovať.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka a https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte.

 

Autor Ing. Matej Krištín

 

Späť

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode