Podvojné účtovníctvo ( s. r. o., a. s...)

 

Otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie (nový klient):

100,00 €

 

 

Paušálna cena podľa počtu účtovných položiek za mesiac. (1. účt. položka = 1. účt. doklad)

 

Neplatiteľ DPH                                                    

0. skupina 0 - 10 účt. položiek          30,00 €             

1. skupina 10 - 50 účt. položiek        60,00 €             

2. skupina 50 - 100 účt. položiek    105,00 €            

3. skupina 100 - 150 účt. položiek  150,00 €            

4. skupina 150 - 200 účt. položiek  190,00 €             

5. skupina 200 - 250 účt. položiek  230,00 €             

6. skupina 250 -   účt. položiek – dohodou    

     

Platiteľ DPH  

0. skupina 0 - 10 účt. položiek          40,00 €

1. skupina 10 - 50 účt. položiek        70,00 €

2. skupina 50 - 100 účt. položiek    115,00 €

3. skupina 100 - 150 účt. položiek  160,00 €

4. skupina 150 - 200 účt. položiek  200,00 €

5. skupina 200 - 250 účt. položiek  240,00 €

6. skupina 250 -   účt. položiek - dohodou

 

 

V cene je zahrnuté:

prvotné spracovanie a zaúčtovanie dokladov, DPH (triedenie, prípravné práce),

spracovanie a poslanie DPH výkazov (mesačné, alebo štvrťročné),

spracovanie výstupov podľa požiadaviek klienta,

konečné spracovanie účtovných dokladov (zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod.), štatistické hlásenia, ak ich má firma povinnosť podávať,

Zaradenie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov ( 0. skupina bez nároku,

jedna hodina poradenstva ( 0. skupina bez nároku),

osobný prístup, prídeme priamo k Vám pre doklady ( 0. skupina bez nároku).

 

 

 

Individuálna cena podľa počtu zápisov do účtovného denníka

 

Účtovný zápis do účtovného denníka

0,85 €

Daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz

35,00 €

Daňové priznanie DPH (neplatiteľ DPH)

15,00 €

Zaradenie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov

20,00 €

Vypracovanie reportov a výstupov z účtovníctva podľa potrieb klienta

min. 20,00 €

Ekonomické poradenstvo

40,00 €/ hodina zmluvný klient

55,00 €/ hodina nezmluvný klient

 

 

Spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky PO:

200,00 - 500,00 € (v závislosti od množstva práce)

 

Spracovanie priebežnej účtovnej závierky PO:

min. 150 € (v závislosti od množstva práce)

 

 

 
Ceny sú uvedené bez DPH!!!

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode