Ostatné služby

 

 

 

Ekonomické poradenstvo:

35 € / hodina zmluvný klient

50 € / hodina nezmluvný klient

 

 

 

Účtovanie u klienta:

35 € / hodina

 

 

 

Kontrola účtovníctva:

dohodou

 

 

 

Vypracovanie interných účtovných smerníc / GDPR smerníc:

200 €

 

 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia:

30 €

 

 

 

Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom:

30 € / hodina

 

 

 

Spracovanie štatistických výkazov:

20 € / hodina

 

 

 

Vedenie skladovej evidencie (cena za zápis pohybu na skladovej karte):

0,50 € / pohyb

 

 

 

Kniha jázd:

20 € / mesiac / vozidlo

 

 

 

Vystavenie faktúr:

1 € / kus

 

 

 

 

Spracovanie dokladov (uchovávanie pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…):

30 € / hodina

 

 

 

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej, zahraničnej pracovnej cesty:

6 €

 

 

 

 

 

 
Ceny sú uvedené bez DPH!!!

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode