Jednoduché účtovníctvo ( SZČO, o.z... )

 

Otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie (nový klient):

75,00

 

 

Paušálna cena podľa počtu účtovných položiek za mesiac. (1. účt. položka = 1. účt. doklad)

 

Neplatiteľ DPH                                                      

1. skupina 0 – 50 účt. položiek        40,00 €               

2. skupina 50 - 100 účt. položiek     80,00 €              

3. skupina 100 - 150 účt. položiek  120,00 €               

4. skupina 150 - 200 účt. položiek  160,00 €               

5. skupina 200 - 250 účt. položiek  195,00 €               

6. skupina 250 -         účt. položiek – dohodou     

 

Platiteľ DPH

1. skupina 0 – 50 účt. položiek         50,00 €

2. skupina 50 - 100 účt. položiek      90,00 €

3. skupina 100 - 150 účt. položiek  130,00 €

4. skupina 150 - 200 účt. položiek  170,00 €

5. skupina 200 - 250 účt. položiek  205,00 €

6. skupina 250 -   účt. položiek - dohodou

 

 

V cene je zahrnuté:

prvotné spracovanie dokladov, DPH (triedenie, prípravné práce),

spracovanie a odovzdanie DPH výkazov (mesačné, alebo štvrťročné),

spracovanie výstupov podľa požiadaviek klienta,

konečné spracovanie účtovných dokladov (zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod.),

štatistické hlásenia, ak ich má firma povinnosť podávať,

vedenie evidencie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov,

jedna hodina poradenstva,

osobný prístup, prídeme priamo k Vám pre doklady ( 0. skupina bez nároku).

 

 

 

Individuálna cena podľa počtu dokladov

 

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)

0,75 €

Daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz

35,00 €

Daňové priznanie DPH (neplatiteľ DPH)

15,00 €

Zaradenie DHM a DNM, a zostavenie odpisových plánov účtovných a daňových odpisov

20,00 €

Vypracovanie reportov a výstupov z účtovníctva podľa potrieb klienta

min. 20,00 €

Ekonomické poradenstvo

40,00 €/ hodina zmluvný klient

55,00 €/ hodina nezmluvný klient

 

 

 

Spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky:

150,00 - 400,00 € (v závislosti od množstva práce)

 

 

 

 

 

 

Ceny sú uvedené bez DPH!!!

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode